Outlet Park Szczecin

Montaż instalacji wentylacji i klimatyzacji w lokalu Brugi.