Outlet Park Szczecin

Wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji w lokalu Hi-Tec.