Vendo Park Nysa

Wykonanie instalacji ciepła technologicznego w lokalu Martes Sport.