Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu

Instalacja mechaniczno nawiewno-wywiewna w pomieszczeniu myjki endoskopów.

SP ZZOZ w Przasnyszu