Uniwersytet Jagielloński

Wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach II Katedry Chirurgii Ogólnej.