Spółdzielnia Inwalidów „Naprzód”

Montaż instalacji klimatyzacji.