Gminny Ośrodek Kultury w Jerzmanowicach

Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej.