Fundacja Krakowskiej Katedry Psychiatrii Akademii Medycznej im. J. J. Haubenstocków

Montaż klimatyzacji.