Elektrownia Łęg S.A. w Krakowie

Instalacja wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła.