Centrum Edukacyjno -Sportowe przy Pz nr 2 SOMSiT w Oświęciumiu

Wykonanie wentylacji mechanicznej i klimatyzacji.