Komenda Powiatowa Policji w Gorlicach

 

Modernizacja istniejącego systemu ogrzewania w budynku administracyjnym przy ul. 11-tego Listopada.