5 Wojskowy Szpital z Polikliniką SPZOZ

Montaż klimatyzacji w szpitalu przy ul. Wrocławskiej.