Realizacje

 • Bank Ochrony Środowiska w Suwałkach.

  Klimatyzacja sali operacyjnej i pomieszczeń biurowych;

 • Transpol Iwanowice.

  Wentylacja restauracji.

 • Euro Color Warszawa.

  Instalacja wentylacji mechanicznej.

 • Elektrownia Łęg S.A. w Krakowie.

  Instalacja wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła.

 • CMUJ w Krakowie;

  Instalacja wentylacji mechanicznej Muzeum Farmacji.

 • Ośrodek Pracy Pozaszkolnej w Warszawie;

  Instalacja wentylacji mechanicznej;

 • Komenda Powiatowa Policji w Olkuszu;

  Instalacja wentylacji mechanicznej;

 • Urząd Dzielnicy Bielany w Warszawie;

  Wentylacja mechaniczna hali sportowej;

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie;

  Wentylacja mechaniczna pomieszczeń dydaktycznych;

 • Zakład Produkcji Przypraw w Tymbarku;

  Instalacja wentylacji mechanicznej hali produkcyjnej;

 • Politechnika Wrocławska;

  Wentylacja mechaniczna pomieszczeń dydaktycznych;

 • Izba Skarbowa w Krakowie;

  Instalacja wentylacji mechanicznej pomieszczeń biurowych;

 • Browar Strzelec w Jędrzejowie;

  Instalacja wentylacji mechanicznej oraz ogrzewania hali magazynowej;

 • Wydział Matematyki i Informatyki UW;

  Wentylacja mechaniczna pomieszczeń dydaktycznych;