Fashion House Outlet Center

Wykonanie instalacji wentylacji w sklepie Brugi.